Potato Valley

Status:In uitvoering
Trekker:The Potato Valley
Partners:SPNA, LTON, HZPC, Agrifirm,
Looptijd:2016 - 2020
Omschrijving:

Door middel van het aanjagen en verbinden van kennis en kunde naar een economisch vitale kringlooplandbouw in het noordelijk
pootaardappelgebied.