Potato Valley

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:The Potato Valley
Partners:SPNA, LTON, HZPC, Agrifirm,
Looptijd:2016 - 2020
Omschrijving:

Door middel van het aanjagen en verbinden van kennis en kunde naar een economisch vitale kringlooplandbouw in het noordelijk
pootaardappelgebied.