Proef onderwaterdrainage tegen peilverlaging

Status:In uitvoering
Trekker:Wetterskip Fryslan
Partners:
Looptijd:2018-2020
Omschrijving:

Grasopbrengst en zomer verhogen en vertraging van de inklinking van de veenbodem door middel van onderwaterdrainage