Samenwerkingsproject NNL – Niedersachsen

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en Nedersaksen onderzoeken nu hoe een landbouw samenwerkingsproject kan worden vorm gegeven. Gekozen is te starten met een gezamenlijke kennisuitwisseling inzake het gezond houden van de landbouwbodems.