Stikstof telen

Status:Afgerond
Trekker:Biowerk
Partners:Louis Bolk Instituut, SPNA
Looptijd:2018-2020
Omschrijving:

Stikstof telen, vlinderbloemigen als basis voor een
natuurinclusieve akkerbouw met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten.