Studiegroepen natuurinclusieve landbouw

Status:In uitvoering
Trekker:Living Lab
Partners:Jehannes Fopma, Jaring Brunia
Looptijd:
Omschrijving:

Verdiepingsbijeenkomsten middels 2 studiegroepen op het thema natuurinclusieve/kringlooplandbouw.