Transparante polder

Status:In uitvoering
Trekker:Marten Dijkstra
Partners:LTO projecten, Accacia water, Senz2com, Wetterskip Fryslân, TNO
Looptijd:2018-2021
Omschrijving:

Een proef waarbij boeren zelf de kwaliteit en afvoer van het oppervlaktewater gaan sturen middel flexibel peilbeheer.