Twirre

Status:In uitvoering
Trekker:Provinsje Fryslân
Partners:Friese Milieu Federatie, Waadrâne, ondernemers
Looptijd:
Omschrijving:

Werkgroep voor het verbeteren van de leefomgeving (biodiversiteit) in Noord-Oost Friesland. Input dient ook voor nieuwe
omgevingswet.