Veggielab

Status:In uitvoering
Trekker:Botma pleats
Partners:Agrariërs, HVHL, Oliehoorn Speciaalsauzen, Binnen Eten en Drinken, Living Lab
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

Creëren natuurinclusief verdienmodel door meerwaardecreatie, door middel van het verwerken van producten tot halffabricaat of
eindproduct op het bedrijf.