Volop aanvragen voor advies

De Landbouw Adviespool is volop in actie. Sinds de zomer hebben we 15 – 20 vragen om advies ontvangen. Aan 8 vragenstellers zijn adviseurs gekoppeld en een aantal vragen kunnen we zelf beantwoorden, zonder daar expliciet een specialist aan te koppelen. Door ons uitgebreide netwerk en eigen kennis kunnen we een aantal vragen zonder experts te betrekken al volledig beantwoorden en zorgen voor voortgang.

Er komen ook vragen binnen die nog niet zo ver zijn dat er direct een specialist aan gekoppeld kan worden.  In die gevallen,  stemmen we een planning af met de vragensteller om in een later stadium de vraagstelling alsnog op te pakken.

Vragen van diverse aard
De vragen die binnenkomen zijn heel divers van aard. Het gaat van CO2 vastlegging tot duurzame stallenbouw. Van het herstel van ronde akkers en greppelland tot bedrijfseconomische berekeningen om over te stappen op bijv. biologische landbouw.

Mooi om te zien dat inmiddels een groot netwerk zich opent om elkaar verder te helpen. Wij zetten zoveel mogelijk effort en kennis en kunde in om de boeren van A naar B te helpen.

Zelf een vraag?

Heb je ook een bedrijfsspecifieke vraag omtrent verduurzaming waar je advies bij nodig hebt? Meld je dan aan via de site van de Landbouw Adviespool

Afgeronde casussen publiceren we op de site, zodat meer boeren de vruchten kunnen plukken van vragen die al beantwoord zijn.