100 boeren verder geholpen door inzet van LAP

Donderdag 6 juli viert de organisatie samen met de adviseurs een feestje in Menaldum, op het regeneratieve melkveebedrijf van Jan en Johanneke Woudstra. Inmiddels hebben we 100 boeren verder mogen helpen met de concretisering van natuurinclusieve landbouw op hun eigen bedrijf. De pool bestaat uit 30 onafhankelijke adviseurs, zij helpen Friese boeren op hun erf met onafhankelijk advies bij de verduurzaming van hun  bedrijfsvoering.

De aard van de vragen

Tendensen in de sector merken wij aan de aard van de vragen die zoal binnenkomen. Zo zijn er de afgelopen periode relatief veel vragen over de omschakeling naar biologische landbouw. Deze vraag heeft Jan Woudstra eerder ook aan de LAP gesteld, a.s. donderdag vertelt hij over het adviestraject en wat hem dit heeft opgeleverd.

Projectcoördinator, Martine Hijlkema, aan het woord:Er komen bij ons diverse vragen van boeren binnen over tal van onderwerpen aangaande NIL. We merken dat boeren echt wel de weg naar meer natuurinclusiviteit willen inzetten, maar gericht, praktisch advies nodig hebben op hun specifieke situatie. De vragen die we binnen krijgen, zijn erg divers van aard, maar het merendeel gaat over de bodem. De boeren zijn gedreven om bijvoorbeeld meer klavers te ontwikkelen of willen meer kruidenrijk grasland om zo een rantsoen te creëren met minder kunstmestgift. Ook biodiversiteit rondom het boerenerf is actueel. Zo is er al een aantal erfbeplantingplannen gemaakt, voor het bevorderen van de biodiversiteit en insecten rondom de boerderij en gebouwen.