Adviseursbijeenkomst Landbouw Adviespool: 100 cases behandeld!

Afgelopen donderdag 6 juli kwamen zo’n 15 adviseurs uit de Landbouw Adviespool (LAP) bijeen om te vieren dat ze samen 100 cases hebben behandeld. Dat betekent dat er 100 boeren een stapje in de richting van meer natuurinclusief boeren zijn gebracht.

Gastheer Jan Woudstra uit Menaldum had hard gewerkt om zijn ontvangstruimte op tijd klaar te krijgen. Vanuit de ‘skybox’ hadden we prachtig contact met de koeien. Nadat coördinator Martine Hijlkema haar welkomstwoorden had gezegd en de stand van zaken rondom de LAP aan de orde had gebracht, kreeg Ingrid van Huizen van Provincie Fryslân het woord. Zij benoemde het belang van de LAP en de stappen die er de afgelopen jaren door de boeren zijn gemaakt richting natuurinclusieve landbouw.

Vervolgens kreeg Jan Woudstra het woord. Als bevlogen pionier, melkveehouder en docent bij Aeres vmbo vertelde hij over zijn al dan niet in uitvoering zijnde plannen en ideeën. Zo heeft hij in nauwe samenwerking met zijn vrouw en ecoloog Johanneke een vangrail als veekering vervangen door een voederhaag, experimenteert hij met eiwitgewassen en overweegt hij de overstap naar een biologische bedrijfsvoering.

Zoals hij zelf zegt: ik fiets voor het peloton uit, maar ben nog wel zichtbaar; de experimenten die ik doe en veranderingen die ik doorvoer zijn in principe voor iedere boer haalbaar. Een rondleiding over het bedrijf kon tijdens deze bijeenkomst uiteraard niet uitblijven. We liepen door de in wording zijnde elemententuin langs de voederhaag richting melkveestal en over het erf weer terug.

Na nog een groepsfoto was het tijd voor de borrel. Natuurlijk werd er volop bijgepraat en genetwerkt, maar ook kwamen de toekomst en verbeterpunten voor de LAP aan de orde. Een aantal adviseurs gaf aan nog meer verbinding en kennisdeling onderling te willen. Als organisatie kregen we genoeg feedback om vol positieve energie verder te werken aan ons volgende doel: 150 cases voor de zomer van 2024!

Foto’s: Marcel van Kammen