Artikel in Magazine Melk van het Noorden

Onlangs stond in magazine Melk van het Noorden een artikel over het onderzoek dat melkveehouders Nanne en Haitse Koopman momenteel doen naar een eventuele omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Vanuit de Landbouw Adviespool heeft adviseur Kees Water (www.ekopart.nl) de broers geholpen met het doorrekenen van een eventuele transitie.