Bedrijfseconomische verkenning naar een biologische bedrijfsvoering

Aanleiding

Een melkveehouder uit het zuidwesten van de provincie onderzoekt de bedrijfseconomische resultaten bij een eventuele transitie naar een biologische bedrijfsvoering. Het bedrijf telt 47 ha land, waarvan 4 ha natuurland en 10 ha kruidenrijk grasland, met veel weidevogels. Momenteel worden er 57 melkkoeien gemolken. LAP-adviseur Kees Water (Ekopart) heeft deze case aangenomen en de bedrijfseconomische gegevens doorberekend.

Vraagstelling

“Ik zou graag meer informatie willen hebben over de voorwaarden van biologische melkveehouderij en hoe een omschakeltraject in zijn werk gaat. Daarnaast mogelijk nog advies over bedrijfseconomische consequenties, in combinatie met veel weidevogelbeheer.”

Het plan

Saldi

De bedrijfsbegroting

Het resultaat

Het productieresultaat levert na omschakeling een extra bedrijfsrendement op. De prognose van het bedrijfsresultaat met Biologische bedrijfsvoering is € 118.402. Daarmee levert een eventuele omschakeling € 14.249 per jaar meer op dan de huidige situatie. Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen extra investeringen in de bedrijfsvoering zijn gepland. De extra kosten gedurende de omschakelingsperiode zijn hierbij niet verwerkt.

Toelichting

Bedrijfsresultaten in ct. per kg geleverde melk

Aanbevelingen en advies

Op basis van de te verwachten bedrijfsresultaten van de bedrijfseconomische verkenning kan dit bedrijf op korte termijn omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering.

Enige algemene adviezen hieromtrent:

 • U dient zich te houden aan de wetgeving biologische productiemethoden. In het algemeen geldt hierbij dat u kennis moet hebben van de Skal-voorwaarden en uw bedrijf als zodanig moet inrichten en beheren. https://www.skal.nl/certificeren/veehouderij
 • Natuurweide heeft een convenant getekend met de zuivelafnemers voor wat betreft aanvullende voorwaarden. Deze gelden na omschakeling ook voor uw bedrijf. https://ikbenbio.org/aanvullende-normen/
 • Indien u uw bedrijf gaat omschakelen:
  • Vraag dan een omschakelpakket bij Skal aan.
  • Informeer naar de mogelijkheden om uw melk biologisch af te zetten bij uw huidige of toekomstige afnemer.
  • Informeer vroegtijdig uw huidige of potentiële afnemers en toeleveranciers van uw voornemen voor omschakeling.
  • Maak een goed planning en strategie voor de omschakeling en neem contact op met Skal.
  • Loop uw veebehandelplan samen met uw veearts door en stem deze af op de Bio-regelgeving.
  • Schakel bij voorkeur uw bedrijf om bij de aanvang van het weideseizoen (in ieder geval voor de eerste snede).
 • Bij het maken van evt. afspraken voor samenwerking met biologische akkerbouwers/ natuurorganisaties is het aan te bevelen om uit te gaan van een duurzame relatie, aangezien uw bedrijf afhankelijk is/wordt van de aanvoer van voldoende ruwvoer.
 • Kijk op voor ondersteunende maatregelen: RVO.nl

23.070/mz