Langere beheerscontracten voor weidevogelgebieden

Na de Kenniscarrousel die we op 30 september jl. organiseerden, ontvingen wij een aantal verdiepende vragen voor onze Landbouw Adviespool. Eén van deze vragen had betrekking op de kortlopende overeenkomsten (max. 6 jaar) die boeren kunnen aangaan voor het geschikt maken van land voor weidevogels. Boeren willen graag langere overeenkomsten aangaan, zodat ze nog meer kunnen doen.

De boer die advies aan ons vroeg heeft zijn land inmiddels al 25 jaar in natuurbeheer. Had hij vooraf geweten dat hij zo lang zijn werk kon uitvoeren op dit stuk grond dan had hij nog veel meer voor de weidevogels kunnen betekenen, dan dat hij nu steeds uitgaat van 6-jaarlijkse perioden.

Nu luidde de adviesvraag:

‘Zijn er mogelijkheden tot langere beheerscontracten? Kunnen jullie mij helpen om dit voor elkaar te krijgen?’

Via de LAP hebben wij uitgezocht welke mogelijkheden er zijn en hem in verbinding gesteld met partijen die hem verder kunnen helpen. Inmiddels is er de regeling HAC-F 2021 in de maak, dit betreft: Herstel bolle akkers en herinzaai. De regeling wordt binnenkort ingediend, in april / mei 2022 verwachten wij uitslag van deze beschikking. Als de boer groen licht krijgt, dan kan hij aan de slag met een beheerscontract voor 10 jaar.

De boer over de LAP:

‘Zonder de LAP had ik niet van deze mogelijkheid af geweten. Ik heb hernieuwde kennis opgedaan en de dame heeft me verwezen naar mogelijkheden waarmee wij verder kunnen. Er wordt aan gewerkt en er zit weer beweging in dit vraagstuk, daar zijn mijn vrouw en ik blij mee. Ik heb de LAP, in combinatie met LLF, ervaren als een waardevolle bron van kennis die boeren verder helpt in de enorme hoeveelheid aan mogelijkheden, regels, wetten en mensen / organisaties die gespecialiseerd zijn in deze materie’.