Maximale vergoeding nieuwe GLB

Aanleiding

Een veehouder uit het noordoosten van de provincie heeft de Landbouw Adviespool gevraagd om advies over het nieuwe GLB. Het bedrijf heeft jongveeopfok en verkoop, een vleesveetak, schapen en ca. 75 ha grasland in gebruik. Al het land bevindt zich in ganzengedooggebied, deels in natuurbeheer (uitgestelde maaidatum, weidevogels). Ingezet op natuurinclusief, minimaal kunstmest, derogatiebedrijf en aanvoer mest.

 Vraagstelling

In het nieuwe GLB wil ik de maximale vergoeding. Hoe kom ik in de categorie goud? Vanuit de Landbouw Adviespool heeft adviseur Michiel Meindertsma (DLV Advies) deze case aangenomen.

GLB 2023

Betalingsrechten verdwijnen, hiervoor komt een hectaretoeslag terug. De boer heeft zelf de simulatietool van RVO gebruikt om te kijken waar hij staat en welke inspanning eventueel geleverd dient te worden om in de categorie goud te komen. Tot op heden zonder resultaat.

Aanpak

DLV Advies heeft een tool beschikbaar met de op dit moment (29-11-2022) bekende info vanuit RVO. Deze info vanuit RVO is nog steeds niet definitief. De uitkomst is dan indicatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden

Conclusie

De resultaten met de verstrekte gegevens zijn als volgt:

  • Blijvend grasland (ruim 56 ha) komt in Eco-activiteit langjarig grasland.
  • Natuurgrond (14 ha) met code 331 komt in Eco-activiteit kruidenrijk grasland en langjarig grasland.
  • Bufferstrook langs sloten van totaal circa 2 ha, met kruidenmengsel (klaver etc.).
  • Luzerne verbouwen, minimaal 2 ha.

Door bovenstaande toe te passen is het volgens de huidige regelgeving (29-11-2022) mogelijk om op deze wijze voor de maximale (Goud)hectaretoeslag te gaan.

Indicatie toeslagen

Indicatie van toeslag in 2023 40 ha X € 274 € 10.960 35 ha X € 220 € 7.700 75 ha X € 200 € 15.000. Totaal € 33.660