Wie zijn wij?

De Landbouw Adviespool (LAP) is begin 2021 opgestart, het is een initiatief van de provinsje Fryslân in samenwerking met Living Lab Fryslân.

We merken dat steeds meer individuele / groepen boeren stappen richting natuurinclusieve landbouw willen maken, maar het hierbij vaak aan specifieke kennis ontbreekt. Deze kennis kan de LAP leveren.

De LAP is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen,  collectieven etc. De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. Afhankelijk van de omvang van de vraag wordt een deel van de advieskosten vergoed.

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

Doel

Het doel is om boeren te helpen met de transitie naar NIL. Door hen  onafhankelijk advies van een expert aan te bieden, kunnen stappen voorwaarts gezet worden.

De adviezen die gegeven worden zijn van onafhankelijke aard en puur gericht op een meer natuurlijke balans in de landbouw in combinatie met een gezond verdienmodel voor de boer.

Voor wie?

Zowel Friese melkveehouders als akkerbouwers zijn welkom om advies in te winnen. Wij reageren op individuele adviesvragen, nog liever gaan we met meer boeren in een gebied of met een bepaald thema aan de slag voor meer resultaat.

Het kan gaan om een eenmalig adviesgesprek, maar mochten wij meer vragen van soortgelijke aard binnenkrijgen dan zijn er mogelijkheden voor het opstarten van een cursus of studiegroep. Al naar gelang waar de behoefte ligt en hoe complex de materie is. We werken vraaggestuurd.

FAQ’s

Onder FAQ’s vindt u de meest gestelde vragen.

Intake

Nadat u uw vraag heeft ingediend wordt contact met u opgenomen en volgt een Intake. Klik hier om het Intakeformulier te bekijken. 

Algemene voorwaarden en Privacy statement

De activiteiten van de LAP worden uitgevoerd door Stichting Living Lab Natuurinclusieve landbouw (Living Lab Fryslân). De Algemene Voorwaarden en het Privacy statement van LLF zijn daarom ook voor de activiteiten van de LAP van toepassing. De Algemene voorwaarden van LLF vindt u hier. De Privacy statement van LLF vindt u hier.