Bodem APK Friesland

Status:In uitvoering
Trekker:LTO projecten
Partners:CLM, WUR
Looptijd:2017-2020
Omschrijving:

Inzicht krijgen in eigen bodemleven. Door kennis over bodemecologie beschikbaar te stellen, willen we samen de bodemkwaliteit verbeteren.