Cursus samenwerking natuurinclusieve landbouw melkveehouderij en akkerbouw

Cursus om inspiratie en kennis te delen over mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van natuurinclusieve/kringlooplandbouw