Cursus samenwerking natuurinclusieve landbouw melkveehouderij en akkerbouw

Status:In uitvoering
Trekker:Living Lab
Partners:SPNA
Looptijd:
Omschrijving:

Cursus om inspiratie en kennis te delen over mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van natuurinclusieve/kringlooplandbouw