Fjildlab NO Friesland

Status:In uitvoering
Trekker:NFW, Waadrâne, HVHL, ONOF
Partners:
Looptijd:2016 - 2023
Omschrijving:

In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit
verschillende kenniskringen met vertegenwoordigers van de 3 O’s: Bodem, Duurzame energie en klimaat, Mest, Natuur, landschap en biodiversiteit, Voeding, Voer, Water, Zoet en zout projecten geïnitieerd en uitgevoerd die bijdragen aan een circulaire economie en de
verduurzaming van de landbouwsector.