Greendeal: Biomassa, fermenteren, groenstations

Status:Afgerond
Trekker:WUR
Partners:Collectief ILM, Sudwestkust en ELAN, Wetterskip, Provincie, LTO, AJK
Looptijd:2018
Omschrijving:

Wegnemen barrieres biomassa verwerking gericht op verwerking lokaal op erf of perceel en mengen met mest (mestwetgeving).