Koeien en Kruiden

Status:In uitvoering
Trekker:HVHL
Partners:HVHL, Louis Bolk Instituut, Vlinderstichting, NFW, Westergo, ELAN
Looptijd:2017-2021
Omschrijving:

Project over de voordelen van kruidenrijk grasland voor de boer, koe en biodiversiteit.