Maximaal melken uit gras

Status:Afgerond
Trekker:RINGadvies BV
Partners:Obio melkveehouderij, Takens Kringlooplandbouw
Looptijd:
Omschrijving:

Zoveel mogelijk melk halen uit gras met lage input van bijproducten. Er is gekeken naar de thema’s beweiden, melksamenstelling en kruiden