Natuurkompas 2.0

Status:In ontwikkeling
Trekker:Stichting Natuurlijk melken
Partners:Louis Bolk Instituut
Looptijd:
Omschrijving:

Verdere uitwerking van ontwikkeld instrumentarium voor scoren maatregelen natuur, landschap en biodiversiteit. Het instrumentarium kan leiden tot de onderbouwing van een
verdienmodel, bv groenfinanciering banken