Natuurkompas 2.0

Verdere uitwerking van ontwikkeld instrumentarium voor scoren maatregelen natuur, landschap en biodiversiteit. Het instrumentarium kan leiden tot de onderbouwing van een
verdienmodel, bv groenfinanciering banken