Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders Fryslan

Status:In uitvoering
Trekker:DLV
Partners:Delphy, ABZ diervoeding
Looptijd:
Omschrijving:

Kan door middel van het raffineren van najaarsgras, de externe aanvoer van grondstoffen beperkt worden als onderdeel van circulaire landbouw.