Raffinage van najaarsgras bij melkveehouders Fryslan

Kan door middel van het raffineren van najaarsgras, de externe aanvoer van grondstoffen beperkt worden als onderdeel van circulaire landbouw.