Van Bodemkennis naar Bodemkunde – Friesland

Status:In uitvoering
Trekker:LTO projecten
Partners:HVHL, Nordwin College, Terra Next
Looptijd:2019-2021
Omschrijving:

Verspeiden van kennis over duurzaam bodemgebruik