Vogels en Voorspoed Fryslân

Status:In uitvoering
Trekker:Louis Boulk Instituut
Partners:
Looptijd:2018-2021
Omschrijving:

Het ontwikkelen en uittesten van economisch inpasbare beweidingsmaatregelen die effectief zijn voor het versterken van de weidevogelmozaïek.