Terugblik op adviesaanvraag kruiden inzaaien

Vorig jaar vroeg melkveehouder Johannes de Jong uit Tjerkgaast ons om advies. Zijn vraag was: Ik wil graag een plan van aanpak en stappenplan om meer kruidenrijk grasland te creëren. Ik wil meer rode klaver inzaaien voor een betere bodemstructuur, bodemleven en biodiversiteit. Kunnen jullie me daarmee helpen?

Verloop uitvoering

LAP-adviseur Christiaan Bondt is een paar keer bij De Jong langs geweest met goed resultaat. Al verliep het traject niet zonder slag of stoot. Net voor de regen is er gezaaid met een kruidenrijk mengsel, daarna kwam het op. Vervolgens kregen we een droogteperiode en droogde het zo snel dat de grond ging scheuren en de toplaag los kwam te liggen. Door de scheuring breekt het worteltje af en gaan de jonge plantjes dood. Toen is er besloten te gaan rollen met de Cambridgerol om de aansluiting te houden met de ondergrond. Dit heeft uiteindelijk voor het gewenste resultaat gezorgd.

Terugblik op adviesaanvraag van melkveehouder De Jong:

‘Ik ben blij met het advies dat ik heb ontvangen van de LAP. Door advies te krijgen van een expert zijn we tot een meerjarenplan (op maat) gekomen voor kruidenmengsels. De adviseur attendeerde mij op kruiden waar ik zelf niet aan gedacht had, hij heeft het uiteindelijke het mengsel samengesteld. Zelf heb ik de kruiden in de juiste samenstelling met elkaar vermengd. Ik merk in de droogteperiodes dat de ingezaaide graslanden langer groen blijven t.o.v. andere grasweides.

Fijn om op deze manier mijn eigen kennis te vergroten, verder verliep de samenwerking naar volle tevredenheid!’

Meer informatie over de uitwerking van deze case vind je hier in het kennisdelingsdocument.